วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลไม้สมุนไพร      ปัจจุบันสมุนไพรเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้คนไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ เพราะได้รับรู้ผลดีของสมุนไพรใกล้ตัว และข้อเสียของยาแผนปัจจุบันมากขึ้น เช่นผลไม้ต่างๆ ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ สมัยก่อนผู้คนนิยมนำมาปรุงเป็นยารักษาโรคต่างๆและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa paradisiacal L.Var. sapientum O.Ktze

วงศ์ : MUSACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrullus lanatus Mats & Nakai

วงศ์ : CUCURBITACEAE
กล้วย แตงโม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.

วงศ์ : MORACEAE
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn.
ชื่อสามัญ : Guava
ขนุน ฝรั่ง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papaya Linn

วงศ์ : CARICACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Averrhoa carambloa Linn.

วงศ์ : AVERRHOACEAE
มะละกอ มะเฟือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus maxima Merr.

วงศ์ : RUTACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ananas comosus (Linn.) Merr.

วงศ์ : BROMELIACEAE
ส้มโอ สัปปะรด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn
วงศ์ :  Guttiferae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica Linn.

วงศ์ : ANACARDIACEAE
มังคุด มะม่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Punica granatum Linn.

วงศ์ : PUNICACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa Linn.

วงศ์ : ANNONACEAE
ับทิม น้อยหน่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bouea macrophylla Griff.

วงศ์ : ANACARDIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cocos nucifera Linn.

วงศ์ : PALMAE
มะปราง มะพร้าว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litchi chinensis Sonn..
วงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour.

วงศ์ : SAPINDACEAE
ลิ้นจี่ ลำใย 
ชื่อไทย: ส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus sinensis Osb.
ชื่อไทย:                   ลางสาด
ชื่อวิทยาศาสตร์:      Lansium domesticum Corr.
ส้ม ลางสาด